V roce 2015 jsme realizovali rozvojový program určený skupině top managementu ve farmaceutické společnosti. Zadavatel si přál realizovat rozvojový program, který nebude opakování všeho, co za svou dosavadní praxi účastníci slyšeli a zažili již mnohokrát. Dohodli jsme se na realizaci programu, který dodá managerům nový impuls a poskytne zpětnou vazbu k jejich dosavadnímu směrování v rolích vrcholového managementu. Všichni účastníci prošli diagnostickými nástroji DISC – Analýza Chování a Kimunikace a PIAV – Analýza Motivátorů.

Stěžejním bodem programu pak byo setkání s konzultantem, se kterým účastníci diskutovali na téma vhodnosti používaného manažerského stylu, možných slabých míst ve způsobu vedení a komunikacie s podřízenými. Dále se zaměřili na vlastní motivaci, její naplnění a naplánování dalšího postupu ve smyslu vedení svěřených úseků. Z následně realizované 360° zpětné vyzby jasně vyplynulo, že pozitivní změnu a ochotu spolupracovat zaznamenali přímo podřízení pracovníci i vybraní externí partneři respondentů.

Máte zájem o naše služby?

Neváhejte nás kontaktovat

Kontaktovat