Analýza Chování

TTI Success Insights® - DISC

Co vám nabízíme

Měřením čtyř základních oblastí lidského chování (Dominance, Ovlivňování, Vytrvalost a Disciplína) osobní zpráva DISC odhalí, jak se bude jednotlivec projevovat, včetně toho, jaký význam přikládá komunikaci, co přinese do týmu, jaké je jeho nebo její ideální prostředí a jakým limitům a případným omezením bude čelit. Naše behaviorální výzkumy potvrzují, že nejefektivnějšími lidmi jsou ti, kteří rozumí sami sobě, rozumí svým silným i slabým stránkám, a proto dokáží vyvinout strategie a postupy pro naplnění požadavků, které na ně jejich okolí klade.

Analýza a Osobní zpráva DISC hodnotí chování a způsob komunikace jednotlivce z pohledu čtyř výše uvedených faktorů a odpovídá na otázku, jak bude respondent reagovat na následující:

Problémy a Výzvy
Ovlivňování Druhých

• Tempo svého Okolí
• Pravidla a Postupy

Obsah zprávy

Každá osobní zpráva obsahuje několik sekcí, které identifikují a objasňují možnosti pochopit a zlepšit úroveň komunikace a vzájemné interakce.

Zpráva může být interpretována certifikovaným koučem nebo mentorem, který může maximalizovat užitnou hodnotu zprávy a sestavit efektivní akční plán pro další rozvoj a implementaci poznatků do praktického používání.

Mimo jiné lze tyto informace použít také v procesech projektů zvyšování osobní odpovědnosti zaměstnanců.

Jednotlivé sekce osobní zprávy

 • Obecné charakteristiky – preferovaný styl práce na základě přirozeného způsobu chování
 • Hodnota pro organizaci – osobní přínosy pro organizaci, pro kterou respondent pracuje
 • Checklist pro komunikaci – jak mohou ostatní efektivně s respondentem komunikovat
 • Co je v komunikaci zakázáno – čeho by se měli ostatní v komunikaci vyvarovat, pokud s respondentem komunikují
 • Tipy pro komunikaci – jak může respondent upravit svůj styl komunikace směrem k ostatním
 • Ideální pracovní prostředí – jaká je respondentova preferovaná pracovní atmosféra
 • Vnímání – jak respondent vidí sebe sama a jak ostatní vidí respondenta
 • Charakteristické rysy – soubor vyjádření, které charakterizují respondenta v relaci ke všem čtyřem kvadrantům chování (DISC)
 • Přirozený a Adaptovaný styl chování – DISC analýza napříč čtyřmi kvadranty stylu chování
 • Adaptovaný styl – charakteristiky současného adaptovaného stylu chování
 • Klíče k motivací – požadavky respondenta směrem k k ideálnímu stylu a způsobu motivace
 • Klíče k vedení – jakým způsobem se dá (respondent vyžaduje) respondent vést
 • Prostor pro zlepšení – identifikace rezerv respondenta
 • Akční plán – na základě výsledků hodnocení a následné diskuse je možné sestavit přesný a adresný akční plán pro další rozvoj
 • Hierarchie stylů chování – chování respondenta poměřené ve 12 nejběžnějších oblastech pracovního prostředí
 • Analýza stylu chování – Grafy – vizualizace přirozeného a adaptovaného stylu chování.
 • „Kolo Success Insights“ – pozice přirozeného a adaptovaného stylu chování v relaci ke všem ostatním kombinacím

Výsledky a Přínosy

Investice do osobní zprávy TTI Success Insights – DISC může přinést velice důležité informace a především výsledky v několika oblastech:

 • Zjištění, jak respondent přistupuje k řešení problémových situací a náročných úkolů a jak se dokáže chopit příležitostí
 • Identifikuje znaky, které poukazují na vůdcovskou roli (ne manažerskou)
 • Nabízí strategie pro otevřenou, přijatelnou a přímou formu komunikace a chování směrem k dosažení požadovaných cílů / plnění úkolů
 • Specificky se podílí na řízení jednotlivců a týmů bez přímého zasahování nadřízených, managerů nebo decision makerů.
 • Zapracování a tvorba výkonových plánů pro nového pracovníka
 • Plánování strategie rozvoje pro stávající pracovníky
 • Koučování, Mentorování a Rozvoj schopností vést, prodávat a komunikovat
 • Řešení konfliktních situací

Realizované projekty