V roce 2014 jsme pro našeho klienta, významnou automotive výrobní společnost, realizovali program zaměřený na identifikaci a rozvoj interních talentů. Náš zákazník se dostal do fáze, kdy na základě vlastních kritérií vytipoval skupinu 40 talentů, kterým by se rád věnoval a vytvořil tak zázemí pro jejich další uplatnění. Problém nastal ve chvíli, kdy si klient uvědomil, že skupina talentů je velmi široká – neuožňuje zajištění kariérních postupů pro všechny i další rozvojové aktivity

které by musely být velmi náročné a nákladné. Na základě Analýzy Kompetencí – PTSI jsme skupinu talentů výrazně redukovali a zároveň pro každého člena talent poolu jasně definovali konkrétní oblasti, ve kterých by se měl dále rozvíjet, aby bylo možné rozvinout jejich potenciál. Klient takto dostal možnost se svými talenty pracovat efektivněji a na konkrétních tématech.

Máte zájem o naše služby?

Neváhejte nás kontaktovat

Kontaktovat