Analýza Chování a Motivace

Talent Insights™ - TALINS

Co vám nabízíme

Tato osobní zpráva rozkrývá širší rozsah rysů chování ve spojení s motivačními vlastnostmi, což zajišťuje integrované poznatky pro výběr zaměstnanců a osobního rozvoje. Spojuje v sobě individuální chování a systém motivace každého respondenta, včetně jeho hodnot, které do společnosti nebo pracovního prostředí přinese. Přináší i důležité podněty k dynamice pracovního výkonu. Mimořádná síla, která stojí za zvyšováním pracovního výkonu a míry uspokojení z práce, pochází ze sladění projevů chování a motivátorů.

Každý jednotlivec má dostatek síly k tomu, aby byl schopen modifikovat své chování a svá rozhodnutí. Ale zapojením synergie obou faktorů (chování a motivace) přesune výkon jednotlivců na zcela novou úroveň. Pochopením toho, jak se oba faktory navzájem ovlivňují, poskytne zpráva integrovaný pohled na výkon zaměstnanců, jejich spokojenost a způsob vedení.

Obsah zprávy

Osobní zpráva TTI Success Insights – Talent Insights™ obsahuje všechny oblasti a sekce ze samostatných zpráv DISC a DF, jako jsou:

 • Hierarchie 12 behaviorálních faktorů
 • Časožrouti – identifikuje oblasti plýtvání časem, které mohou ovlivnit celkovou efektivitu při využívání času, obsahuje hlavní časožrouty spolu s jejich příčinami a návrhy řešení

Následně obsah zprávy zahrnuje další doplňkové a integrované části, které propojují behaviorální a motivační charakteristiky:

 • Potenciální silné stránky Chování a Motivace – popisuje, jaké další výhody integrace individuálního chování a motivátorů lze využít při zvyšování pracovního výkonu
 • Potenciální konfliktní Chování a Motivace – popisuje skryté aspekty, které brání pracovnímu výkonu a které jsou definovány na základě protichůdných charakteristik z oblastí chování a motivace
 • Ideální prostředí – ideální pracovní prostředí založené na integrovaných poznatcích o chování a motivaci
 • Klíče k motivaci – obsahuje rady pro motivaci a upozorňuje na potenciální kontraproduktivní motivaci na základě rozdílných behaviorálních a hodnotových charakteristik
 • Klíče k vedení – popisuje potřeby, které musí být naplněny ze strany vedení tak, aby mohl respondent dosahovat optimálního výkonu
 • Akční plán – pro osobní a profesní rozvoj

Výsledky a Přínosy:

Investice do osobní zprávy TTI Success Insights – Talent Insights™ může přinést velice důležité informace a především výsledky v několika oblastech:

 • s 80% přesností dokáže popsat způsob, jakým se bude respondent chovat na svěřeném úseku nebo pracovní pozici
 • poskytuje unikátní kombinaci analýz chování a motivace v jedné osobní zprávě včetně integrace obou analýz
 • přináší unikátní kombinaci doporučení pro motivaci, vedení, komunikaci a vytváření ideálního pracovního prostředí
 • disponuje totožnými výsledky a přínosy jako samostatné zprávy DISC – chování a Driving Forces – motivace
 • obsahuje celkem 40 stran analýz, grafů, popisů, charakteristik a srovnání
 • je k dispozici ve verzi se zkrácenou textovou částí – 50% úspora nákladů

Realizované projekty