Pro našeho klienta, který poskytuje služby v oblasti ICT, jsme v roce 2016 realizovali projekt, který se zaměřil na určení budoucího směrování obchodních aktivit a strategie. Provedli jsme Analýzu preferovaného stylu Chování a Komunikace – DISC pro každého člena obchodního oddělení, včetně členů managementu. Následně jsme provedli týmovou Analýzu Chování a Komunikace – TEAM DISC. Na základě výsledků a expertizy, kterou provedl náš zkušený konzultant, jsme dospěli k závěru, který zadavatel „již dlouho věděl, ale nedokázal správně pojmenovat“. Celý obchodní tým se skládal z lidí, kteří preferovali spíše budování dlouhodobých vztahů se stávajícími zákazníky, dodávání kvalitních řešení, vysoké míry odbornosti a pod. V minulosti se management důsledně vyhýbal náboru ambiciozních, otevřených a vysoce komunikativních lidí, kteří by si přáli posouvat obchodní výsledky stále dál.

V naší terminologii šlo o výraznou absenci faktoru Dominance. Ve svém důsledku má tento jev dopad například v tom, že obchodníci si netroufají oslovit velké, nadnárodní společnosti z důvodu příliš složitého jednání, obav z oslovení nových lidí, obav z jednání s vysokými managery a pod.

Tento, zdánlivě na první pohled jasný, problém  byl jasně pojmenován až nyní, na základě přesně změřených výstupů a analýzy. „Vidět to na papíře“ byl právě ten impuls, který našeho zákazníka přiměl k jednání. Tím, že s výsledky analýzy seznámil všechny členy obchodního týmu, nezaznamenal téměř žádnou resistenci vůči nově navržené strategii, kterou jsme společně sestavili a nyní zákazník realizuje. Již po jednom roce dosáhlo navýšení objemů obchodu o několik milionů CZK.

Máte zájem o naše služby?

Neváhejte nás kontaktovat

Kontaktovat