Ve spolupráci s naším partnerem jsme v roce 2014 realizovali program outplacementu se zaměřením na nalezení dalšího vhodného uplatnění odchozích zaměstnanců společnosti. V rámci individuálního řešení pro konkrétního zaměstnance jsme realizovali analýzy Chování – DISC, Motivace – PIAV a Kompetencí – PTSI. Na základě výsledků jsme společně se zaměstnancem vytipovali a následně zúžili výběr jeho dalšího profesního směrování. V jeho 52 letech jsme, jeho slovy, „přesně trefili to, čemu se chtěl celý život věnovat, jen si to nikdy neuvědomil…“. Výběr profese a konkrétního pracovního místa reflektoval dosavadní praxi zaměstnance,

ale především jeho schopnosti komunikovat s ostatními lidmi, unikátní soubor motivátorů a individuálních schopností, kterými disponuje. Další kroky programu spočívaly ve vytvoření odpovídající prezentace – životopisu, výběr potenciálních zaměstnavatelů, jejich oslovení a přípravu na náborový proces budoucího zaměstnavatele. Vybaven nebývale silnou motivací a kvalitní přípravou s jasným cílem byl tento člověk při hledání nového zaměstnání velmi rychle úspěšný. Po dvou měsících nalezl vhodnou pozici, získal ji a dnes na ní pracuje se skvělými pracovními výsledky.

Máte zájem o naše služby?

Neváhejte nás kontaktovat

Kontaktovat