Týmová Analýza Chování a Motivace

TEAM DISC / TEAM DF

Týmová analýza

Týmová Analýza Chování – DISC:

Chování člověka je jeho nezbytnou a nedílnou součástí. Jinými slovy, mnoho z našeho chování vychází z naší přirozené „povahy“ a mnoho vzorců chování jsme získali „výchovou“. Chování je náš univerzální jazyk, kterým mezi sebou komunikujeme. Chování je totiž pozorovatelné a lze ho interpretovat. V této zprávě jsme přizpůsobili jednotlivé informace tak, aby odrážela styl chování celého týmu. Nejúčinnější týmy jsou tvořeny členy, kteří rozumí sami sobě i svým kolegům.

Obsah zprávy

 • Popis primárního stylu chování zobrazuje primární a adaptované styly chování členů skupiny vyjádřené percentuálně
 • Kolo Success Insights kolo demonstruje podobnosti a rozdíly v chování mezi členy týmu. Kolo poskytuje rychlou vizuální interpretaci, která vám umožní prozkoumat styly chování, které vychází z osmi konkrétních identifikátorů: Ředitel, Motivátor, Inspirátor, Poradce, Podporovatel, Koordinátor, Analytik, Reformátor
 • Potenciální potřeba členů týmu – poskytuje informace o behaviorálním stylu, který v týmu není zastoupen vůbec nebo velmi omezeně
 • Týmová diverzita zaměřuje se na typické překážky v komunikaci a interakci mezi členy týmu, které vycházejí z rozdílných behaviorálních stylů každého člena týmu
 • Charakteristika členů týmu – vizuální znázornění percentuálního zastoupení jednotlivých behaviorálních typů v týmu
 • Slova, která nemotivují – vizuální ilustrace všech behaviorálních typů v týmu a seznam výrazů, které jednotlivé typy nemotivují k práci
 • Ideální prostředí – vizuální ilustrace všech behaviorálních typů v týmu a popis ideálního pracovního prostředí pro každého z nich
 • Adaptovaný styl – Kolo – adaptovaný styl chování celého týmu
 • Přirozený styl – Kolo – přirozený styl chování celého týmu
 • Migrace stylů – Kolo – pohyby členů týmu mezi přirozeným a adaptovaným behaviorálním stylem
 • Legenda – seznam členů týmu
Tým

Týmová analýza Motivace – DF:

Týmová analýza motivace je důležitým prvkem při budování efektivních týmů, protože zohledňuje motivaci každého člena týmu. Pomocí této analýzy lze determinovat jeho celkovou dynamiku. Týmová analýza je ideálním nástrojem pro:

 • Workshopy pro budování týmu
 • Individuální rozvoj členů týmu
 • Efektivní vedení týmu
 • Provedení analýzy týmové produktivity
 • Zvýšení efektivity týmové práce

Týmová zpráva obsahuje relativní důležitost šesti základních motivátorů a dvanácti hybných sil každého člena týmu.

Obsah zprávy:

 • Primární motivace členění týmu podle primárních motivátorů a hybných sil každého člena
 • Sekundární motivace členění týmu podle sekundárních motivátorů a hybných sil každého člena
 • Potenciální potřeba členů týmu – poskytuje informace o motivátorech, které v týmu nejsou zastoupeny vůbec nebo velmi omezeně
 • Motivační očekávání – popis se zaměřuje na potenciální konflikty mezi jednotlivými členy a jejich motivátory a identifikuje, jak budou nebo nebudou schopni členové týmu mezi sebou spolupracovat.
 • Motivační cíl – vizuální ilustrace znázorňující procentuální rozdělení členů týmu s identifikací nejvyššího motivátoru zastoupeného v celém týmu
 • Ideální prostředí – vizuální ilustrace znázorňující procentuální rozdělení členů týmu včetně popisu ideálního prostředí pro každý motivátor
 • Motivace – týmové kolo – základní ilustrace znázorňující procentuální rozdělení členů týmu

Výsledky a přínosy:

Týmové analýzy Chování a Motivace přinášejí extrémně důležité informace o skladbě a naladění celých oddělení nebo organizací. Na jejich základě lze určit nejen způsob práce uvnitř týmu, ale chování a způsob rozhodování viditelný navenek – v očích zákazníků, majitelů, nadřízených a veřejnosti. Na základě jejich výsledků lze plánovat a realizovat:

 • Obchodní strategie
 • Marketingové a komunikační strategie
 • Tvorbu pracovních skupin
 • Definovat a optimalizovat projektové týmy
 • Zvyšovat efektivitu práce týmů, oddělení a organizací
 • Definovat slabá a silná místa pracovních skupin
 • Plánovat a přijímat opatření pro zajištění efektivní práce
 • Odhalit potenciální rizika plynoucí z neefektivně pracujících týmů

Realizované projekty