V roce 2016 jsme byli požádání mezinárodní farmaceutickou společností o spolupráci na téma posílení mezinárodní spolupráce managerů. V České Republice probíhalo setkání vysokých managerů z 11 evropských zemí, kteří mezi sebou musí velmi úzce spolupracovat a často řešit problémy rychle a efektivně. Lokální umístění poboček neumožňuje příliš častý osobní kontakt. Vše se tedy odehrává prostřednictvím emailu a telefonu. Díky možnosti realizovat diagnostiku ve více než 40 jazycích jsme byli shchopni zajistit vytvoření osobních zpráv preferovaného stylu Chování a Komunikace

– DISC pro všechny účastníky v jejich mateřských jazycích a pohodlí jejich kanceláří. Na následném setkání jsme se pak věnovali detailnímu vysvětlení a pochopení různosti každého člena mezinárodního týmu. Díky pochopení a několika workshopům odjížděli účastníci vybaveni znalostmi a dovednostmi, které výrazně přispěly k vyšší ochotě a míře spolupráce mezi jednotlivými pobočkami. Generované osobní zprávy byly dodány v mateřském jazyce každého účastníka a v anglickém jazyce. Setkání a workshopy vedl náš konzultant v anglickém jazyce.

Máte zájem o naše služby?

Neváhejte nás kontaktovat

Kontaktovat