Analýza Motivace

12 Driving Forces® - DF

Co vám nabízíme

Analýza Hybných Sil odhaluje, co motivuje a pohání jedince v pracovním i osobním životě. Jádrem analýzy je 6 základních motivátorů a z nich vyplývajících 12 hybných sil. Motivátory mají základ ve výzkumu Eduarda Sprangera z roku 1928. Na základě tohoto a dalších desítek let výzkumu odhaluje analýza TTI Success Insights 12 hybných sil, které jednoznačně definují, co dokáže zažehnout pohyb a ambice v každém z nás. Stejně tak, jako nám behaviorální analýza (Analýza DISC) říká: „Jak“ se bude jedinec chovat ve svém pracovním prostředí, Analýza 12 Hybných Sil™ odpovídá na otázku „Proč“ dělá to, co dělá a podle čeho se rozhoduje.

Analýza TTI Success Insights – 12 Hybných Sil™ mezi sebou porovnává následujících 12 Hybných Sil a jejich vzájemné působení:

Instinkt / Intelekt (Znalosti)
Obětavost / Vynalézavost (Zdroje)
Účelnost / Harmonie (Okolí)

Zištnost / Altruismus (Lidé)
Spolupráce / Vedení (Vliv)
Otevřenost / Pravidla (Normy)

Obsah zprávy

Každá osobní zpráva obsahuje několik sekcí, které identifikují a objasňují možnosti pochopit a zlepšit úroveň komunikace a vzájemné interakce. Zpráva může být interpretována certifikovaným koučem nebo mentorem, který může maximalizovat užitnou hodnotu zprávy a sestavit efektivní akční plán pro další rozvoj a implementaci poznatků do praktického používání. Mimo jiné lze tyto informace použít také v procesech projektů zvyšování osobní odpovědnosti zaměstnanců.

Jednotlivé sekce osobní zprávy

 • Obecná chrakteristika – základní rysy respondenta z pohledu jeho rozhodování a konání.
 • Soubor primárních hybných sil – graf a popis 4 nejsilnějších hybných sil.
 • Soubor neutrálních hybných sil – graf a popis dalších hybných sil, které respondenta ovlivňují situačně.
 • Soubor indiferentních hybných sil – graf a popis hybných sil, které tvoří potenciální konflikt s okolím respondenta.
 • Srovnání hybných sil – graf všech hybných sil a jejich pozice vůči populaci.
 • Hybné síly: Graf – základní zobrazení hybných sil, jejich původ a dosažené skóre.
 • Hybné síly: Kolo – kruhový graf zobrazení celého souboru hybných sil.
 • Popis hybných sil – kruhový graf celého souboru hybných sil včetně klíčových popisů každé síly

Výsledky a Přínosy

Investice do osobní zprávy 12 Driving Forces® – DF může přinést velice důležité informace a především výsledky v několika oblastech:

 • Přehled o primárním souboru motivátorů – hybných sil. Co je pro respondenta nejdůležitějším motivátorem
 • Přehled o indiferentním souboru motivátorů – hybných sil. Co je pro respondenta nejméně zajímavé a může působit konflikty s ostatními lidmi
 • Možnost vytvoření strategií a konkrétních opatření, které povedou k naplnění potřeb respondenta, a v důsledku pak k jeho vyšší míře pracovní i osobní spokojenosti
 • Porovnání s ostatními členy diagnostikovaného týmu a definování primárního hodnotového zaměření celé skupiny – společnosti
 • Umožní tvorbu na míru šitého systému benefitů
 • Napoví o adekvátním pracovním zařazení na základě motivačního systému
 • Umožní realizaci projektů zaměřených na zvyšování míry zainteresovanosti zaměstnanců – engagement.

Realizované projekty